Tilaus- ja sopimusehdot

22.2.2024 ALKAEN

Näitä käyttöehtojaehtoja sovelletaan Suomen Luontohautausliitto ry:n (y-tunnus 3414296-3, jäljempänä ”Luontohautausliitto”) jäsenmaksuihin.

JÄSENTIEDOT JA TIETOSUOJA

Jäsen vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta jäseneksi liittyessään. Luontohautausliitto käsittelee asiakkaan jakamia henkilötietoja jäsenyyden ajan.

JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Jäsen välittää Luontohautausliitolle jäsenyyden kannalta tarvittavat tiedot. Liittyessä jäsentä sitova sopimus syntyy, kun jäsen on maksanut jäsenmaksun.

Luontohautausliitto pidättää oikeuden peruuttaa jäsenyyden missä tahansa vaiheessa, jos Luontohautausliitolla on peruuttamiseen pätevä ja laillinen syy. Tällöin jäljellä oleva jäsenmaksu palautetaan.

Luontohautausliiton jäsenmaksun hinnat ovat euroissa (€ eur). Aatteellisen yhdistyksen jäsenmaksut ovat arvonlisäverotonta toimintaa.

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Luontohautausliitolla on oikeus muuttaa jäsenmaksuhinnastoa, mutta muutokset eivät vaikuta jo tehtyihin sopimuksiin.

MAKSUTAVAT

Luontohautausliiton maksuvaihtoehdot ovat kotimaiset verkkopankit sekä yleisimmät luottokorttivaihtoehdot. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

JÄSENYYDEN PERUUTUS

Luontohautausliiton jäsenmaksuilla ei ole yleistä peruutusoikeutta. Luontohautausliitto kuitenkin voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta, yksittäistapauksessa hyväksyä jäsenyyden peruuttamisen.
Ongelmatilanteessa jäsenen on otettava yhteys Luontohautausliittoon tapauksen selvittämiseksi.
Palautustapauksissa maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.

YLIVOIMAINEN ESTE

Luontohautausliitto noudattaa ehtojen mukaisia velvollisuuksia siinä määrin kuin sitä kohtuudella voidaan vaatia. Luontohautausliitto ei kuitenkaan vastaa sellaisista mahdollisista virheellisyyksistä, viivästyksistä tai muista sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat Luontohautausliiton vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (ylivoimainen este). Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan esimerkiksi henkilökunnan sairastuminen sekä mahdolliset häiriöt kuljetuksissa tai materiaalien hankinnassa. Viivästymistilanteessa Luontohautausliitto pyrkii kuitenkin palvelemaan jäsentä parhaalla mahdollisella tavalla ja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se tilanteen mukaan on mahdollista.

MUUTOKSET EHTOIHIN JA EHTOJEN VOIMAANTULO

Luontohautausliitolla on oikeus milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Muutetut ehdot tulevat jäsentä sitoviksi, kun Luontohautausliitto on ilmoittanut muuttuneista ehdoista asiakkaalleen. Nämä ehdot tulevat voimaan 22.10.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä ehtoja sovelletaan voimaantulon jälkeen tehtyihin sopimuksiin.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA RIITOJEN RATKAISU

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin ehtoihin sovelletaan kauppalakia (355/1987) siltä osin, kun näissä ehdoissa ei ole sovittu muunlaisia ehtoja. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

Suomen Luontohautausliitto ry
3414296-3
Sateenkaari 9, 80140 Joensuu
www.luontohautausliitto.fi
info@luontohautausliitto.fi
+358 50 551 3577